آموزش آموزش چگونه زیست بخوانیم - آموزش

چگونه زیست بخوانیم

چگونه زیست بخوانیم؟

امروزميخوايم درمورديكي ازدروس مهم واساسي رشته تجربي حرف بزنيم…
اول ازهمه شروع ميكنيم به معرفي كلي اين درس دركنكور سراسری

✅معرفي:
تعدادسوالات درس زيست شناسي٥٠سوال بامدت زمان٣۷دقيقه است.زيست شناسي باضريب١٢بالاترين ضريب درسي رودربين دروس كنكورتجربي داراست.

پس بايداين درس روخيلي خوب مطالعه كرد.

هرسوال زيست شناسي٤٥ثانيه زمان وجودداره كه١٥ثانيه به خوندن سوال،١٥ثانيه به خوندن گزينه ها،١٥ثانيه به پاسخ وپركردن درپاسخنامه بايداختصاص داده بشه..

آینده طلائی با کنکور طلائی

✅بودجه بندي سوالات زيست شناسي كنكور:

دراين درس٥٤تا٥٦درصدسوالات كنكورازدروس پايه و٤٤تا٤٦درصدسوالات ازدروس پيش دانشگاهي است:

زيست شناسي يك
١-مولكول زيستي٠
٢-سفري به درون سلول١
٣-سفري دردنياجانداران١
٤-گوارش٢
٥-تبادل گازها١
٦-گردش مواد٥
٧-تنظيم محيط داخلي ودفع موادزايد١
٨-حركت٢
يعني حدود١٣تا١٥سوال
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

زيست شناسي دو
١-ايمني بدن١
٢-دستگاه عصبي١
٣-حواس٢
٤-هورمون ها ودستگاه درون ريز٢
٥-ماده ي ژنتيك٠
٦-كروموزوم ها وميتوز١
٧-ميوز وتوليدمثل جنسي?
٨-ژنتيك وخاستگاه آن٣
٩-توليدمثل گياهان٢
١٠-رشدونمو درگياهان١
١٢-توليدمثل ورشدونموجانوران٢
يعني حدود١٧تا٢٠سوال
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

زيست شناسي پيش
١-پروتئين سازي٢
٢-تكنولوژي زيستي١
٣-پيدايش وگسترش زندگي٢
٤-تغييروتحول گونه ها٠
٥-ژنتيك جمعيت٢
٦-پويايي جمعيت واجتماعات زيستي١
٧-رفتارشناسي١
٨-شارش انرژي درجانداران٢
٩-ويروس ها وباكتري ها١
١٠-آغازيان٤
١١-قارچ ها١

با در دست بودجه بندب شما براحتی میتوانید مباحث سوال خیز رو رصد کرده و با تمرین و تکرار و نمونه سوالات کنکور سال های قبل به 100 درصد امادگی برسید.

به همین راحتی

پیشنهاد کنکور طلائی : استفاده از بانک تست طبقه بندی شده بهترین راه رسیدن به امادگی 100 درصد در این درس

برای اطلاعات بیشتر و استفاده از یه جلسه مشاوره رایگان و تهیه محصولات لطفا کلمه محصول مورد نظرتون رو به شماره پیامکی 1000200300500 پیامک کنید.
مشاورین ما طی 24 ساعت آینده با شما تماس خواهند گرفت.
آینده طلائی با کنکور طلائی

آموزش