کنکور طلائی - بانک تست - بانک تست کنکوری - برنامه ریزی درسی - برنامه ریزی کنکوری - برنامه ریزی تحصیلیدریافت بسته جهش 30 روزه کنکور 99 – موسسه کنکور طلائی – بانک تست – برنامه ریزی کنکوری

دریافت بسته جهش 30 روزه کنکور 99

بسته جهش 30 روزه کنکور طلایی شامل 30 روز برنامه ریزی به همراه بانک تست است که منطبق بر بانک تست به همراه پاسخنامه تشریحی تهیه شده است. این نوع مطالعه برای تمامی افرادی که تا به حال شروع به درس خواندن نکرده اند، نیاز به جمعبندی و مرور دارند، میخواهند بدون مطالعه جزوات زیاد به هدف برسند مناسب است.

خرید بسته جهش 30 روزه کنکور رشته تجربی

خرید بسته جهش 30 روزه کنکور رشته ریاضی فیزیک

کنکور طلائی - بانک تست - بانک تست کنکوری - برنامه ریزی درسی - برنامه ریزی کنکوری - برنامه ریزی تحصیلی